top of page

Om snublesten

Ideen til snublesten kommer fra den tyske kunstner Gunter Demnig. Han lagde den første sten til minde om ofre for nazisternes forbrydelser i Köln i 1992.

Det, som startede som et lokalt projekt til minde om nogle enkelte ofre i Köln, har siden udviklet sig til Europas største decentrale mindesmærke. Det tyske ord, Stolperstein, oversat til snublesten på dansk, henviser til Demnigs intention om, at beskueren skal snuble over fortiden og blive påmindet om det menneske, som havde sin sidste frivillige bopæl på det sted, hvor stenen ligger.

De første snublesten blev lagt for roma-sintier og der findes nu snublesten til minde om udvisningen og udryddelsen af roma-sintier, jøder, homoseksuelle, politisk forfulgte, Jehovas vidner og ofre for det såkaldte "eutanasi"- program samt for mennesker som blev tvunget til flugt eller sendt i koncentrationslejr. Der lægges også sten til minde om forfulgte som overlevede nazisternes vold og i Danmark også for politifolk og modstandsfolk.

Hver enkel sten er håndlavet og den unikke sten bevarer mindet om det unikke individ som mistede livet som følge af nazisternes forbrydelser.

Der findes nu flere end 74.000 snublesten i Europa. Danmark er land nummer 26. På projektets tyske hjemmeside findes flere informationer, læs mere på stolpersteine.eu.

Ofre i Danmark

I Danmark har fokus ofte været på redningen af danske jøder til Sverige i 1943. Men på trods af de mange overlevende var der stadig ofre for nazismen i Danmark

Arbejdet med at finde og dokumentere nazismens ofre i Danmark pågår stadig og der findes langt flere ofre end de tolv individer der i 2019 fik en snublesten. I juli 2020 blev der nedlagt flere sten for danske ofre og arbejdet med at identificere og dokumentere ofre pågår stadig.

Under nazisternes besættelse af Danmark mistede mange mennesker livet. En del var danske statsborgere mens andre var flygtninge fra Tyskland eller andre europæiske lande som blev nægtet ophold i Danmark og derpå udleveret til de tyske myndigheder. Flere af ofrene som mindes med en snublesten døde i koncentrationslejren Theresienstadt, hvortil 472 af landets jødiske medborgere blev deporteret i oktober 1943.

På trods af de horrible forhold i lejren overlevede størstedelen af de deporterede fra Danmark bla.a takket være fødevarepakker fra Danmark. 54 personer døde under opholdet i Theresienstadt. Blandt de overlevende var blandt andre Blume Blenda Becker og Martha Fischermann som begge blev deporteret til lejren i 1943. Begge kvinder mindes med en sten som blev nedlagt  i juli 2020.

Snublestensgruppen i Danmark

I Danmark såvel som i andre lande blev initiativet til nedlæggelse af snublesten taget af privatpersoner som af den ene eller anden grund havde en tilknytning til ofrene eller til dokumentation og formidling af nazisternes forbrydelser, herunder Holocaust.

I arbejdet med at få de første snublesten til Danmark indgik flere personer herunder Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson, Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane, Henriette Harris, Charlotte Thalmay, Karin Sitring, Nili Baruch, Rasmus Therkildsen m.fl.

Den nuværende snublestensgruppe består af Henriette Harris, Charlotte Thalmay, Ira Hartogsohn, Nili Baruch og Rasmus Therkildsen. Som i flere andre lande dannes der lokale grupper som tager initiativ til at mindes lokale ofre og i Odense er en ny gruppe  - Snublesten Fyn - etableret og allerede i gang med arbejdet for at få flere Snublesten til Fyn efter de første, der blev lagt i Odense i august 2021. 

Der henvises til Snublesten Fyns hjemmeside: https://www.snublestenfyn.dk/

 

Omkostningerne til de første snublesten i Danmark blev dækket af Ernst og Vibeke Husmans Fond og virksomheden Dönerkind. Flere private donationer har hjulpet til at vi i 2020 nedlagde endnu flere snublesten til minde om ofre i Danmark.

Hvis du har spørgsmål til snublestensprojektet i Danmark eller vil medvirke til at flere ofre kan mindes, så er du velkommen til at tage kontakt til snublestensgruppen eller starte din egen indsamling. For 135€ modsvarende ca. 1000 kroner kan individer eller virksomheder blive fadder for en snublesten.

Kontakt.

bottom of page