top of page
Search
  • sf9014

Alfred Heymann (1856-1944)

Updated: Sep 14, 2021

Alfred Heymann blev født i Assens den 24. oktober 1856 som søn af Henrik Abraham Heyman (1815-1905) og Edel født Cohn (1827 – 1902).

Ved folketællingen i 1860 er Alfred flyttet til Fredericia, hvor han fra samme år er plejebarn hos Isac Abraham Cohn.

I 1925 er Alfred flyttet til Hellerupvej 22 ved København og ved deportationen i oktober 1943 bor han stadig i Hellerup, men nu på Lille Strandvej 18B. Han ernærede sig som grosserer fra hjemmeadressen og ifølge vejviseren for 1943 er han som 75-årig stadig erhvervsaktiv.

Han dør i Theresienstadt 76 år gammel den 21. maj 1944. Han var aldrig gift og har ingen efterkommere.


En dagbog fra en anonym dansk fange i Theresienstadt beskriver Alfred Heymanns begravelse således:


Mandag Alle danskere, der arbejder i Sydkasernen og adskillige andre overværede begravelsen af Alfred Heymann. Det var en massebegravelse. Der var 21. Alle kasserne, man kan ikke kalde dem kister, var stablet i 7 rækker med 3 i hver. Dr. Friediger talte først på tysk, derefter på dansk efter at en hazan havde sagt bønnen for de døde. Han sagde nogle smukke ord om Heymann. Alt taget i betragtning gjorde vi danskere alt for at vise hr. Heymann den sidste ære. Da kisten skulle bæres ud, bad vi danskere om at bære den ud til vognen, der stod klar til at køre alle kisterne til krematoriet. Her i ghettoen bliver alle døde kremerede.


(Snublestensgruppens oversættelse)


Kilde: Dansk jødisk genealogisk Database og Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane, The Jews of Denmark in the Holocuaust – Life and Death in Theresienstadt Gheto.

Skrevet af Ira Hartogsohn på vegne af Snublestensgruppen Danmark.


181 views0 comments

Recent Posts

See All

Den 4. Maj 1945 da befrielsen i Danmark var en realitet, kunne min dengang 17-årige far Søren Ulrich Haae Laub vende tilbage til bopælen Henningsens Alle 19 i Hellerup. Han var gået under jorden 16. f

bottom of page