top of page
Search
  • sf9014

Emil Valdemar Abrahamson (1867-1943)

Updated: Sep 22, 2021

Emil Valdemar Abrahamson blev født i København i 1867 som eneste barn af sten- og billedhugger Carl Frederik Kjerstrup og hans jødiske kone Bolette, født Abrahamson.

Emil gik i Friskolen for Drengebørn af den mosaiske Tro og blev jødisk konfirmeret, bar mitzva, i 1883. Forældrene blev skilt i 1881. Emil giftede sig første gang i 1891 med Jenny Eugenie Nielsen født 1869. De fik to sønner, Edgar (1892) og Sigurd (1900) Abrahamson. Efter skilsmisse fra Jenny gifter Emil sig i 1914 med Betty Helgeson og sønnerne Helge Erik og Peer bliver født i hhv. 1915 og 1917.


Emil V. Abrahamson antagelig fotograferet i en festlig anledning. Muligvis er anledningen hans 60-års fødselsdag i 1927.


I 1886 etablerede Emil et agentur og i 1891 fik han borgerskab som grosserer. Firmaet Emil V. Abrahamson, i daglig tale kaldet EVA, udviklede sig under Emils ledelse fra at være et agentur for tyske produkter til i eget navn at handle med farvestoffer og kemikalier til både tekstil- og læderindustrien og til land- og havebrug og med eksport til Norge, Sverige, Finland og Rusland.

Ved Emils 60-års fødselsdag i oktober 1927 skriver Nationaltidende, at Emil er “en munter, selskabeligt anlagt mand, der får den ikke ringe ros at være sine venners ven” i omtalen roses han desuden for sine forretningsmæssige evner og ungdommelige fremtoning.

Dette til trods for, at han få år forinden mister en millionformue ved Landmandsbankens krak i 1922-23 og bl.a. må sælge sin fornemme sommervilla “Røntofte” på Bøgebakken i Snekkersten og afholde auktion over indboet.

Helt galt kan det dog ikke have stået til, for da han i 1938 bliver tvunget til at trække sig ud af firmaet efter pres fra den tyske virksomhed I.G.Farben, der ikke må/vil have jødiske samarbejdspartnere i udlandet, anslås værdien af virksomheden til 10.6 millioner datidskroner.

Det er bittert for Emil at måtte trække sig fra sit livsværk. I 1938 skriver han i et brev til sønnen Helge Erik “Jeg er legemligt svækket - man kalder det alderdomssvækkelser - og åndeligt deprimeret”. I et brev til sin kæreste, Grethe, skriver Helge Erik, at det er en konkurrent i Danmark, der har gjort tyskerne opmærksomme på Emils jødiske tilhørsforhold bare for at skade hans forretning. De to ældste sønner, Edgar og Sigurd Abrahamson, der allerede var medindehavere, overtager ledelsen af virksomheden og viderefører den.

I 1941 er Helge Erik og hans kone Grethe lige blevet forældre til en lille dreng, da han kun 26 år gammel dør af hjertestop efter astma-behandling og i 1943 bliver Emil enke, da hans kone, Betty dør af kræft som 53- årig.

I september 1943 advarede modstandsmanden Mogens Staffeldt blandt andre Emil om den forestående aktion mod jøderne, men Emil slog det hen som løse rygter. Måske troede han sig sikker på grund af sine giftermål med ikke-jødiske kvinder eller måske beskyttet af sine mangeårige handelsforbindelser til Tyskland?


At det jødiske havde en betydning for ham, vidner hans testamente fra 1938 om, for han betænker den jødiske skole, Carolineskolen, og andre jødiske formål.

Emil ankommer til Theresienstadt med transport nummer XXV/2 den 5. oktober og dør, antagelig ved selvmord, allerede den 15. oktober 1943.


Skrevet af Ira Hartogsohn, Snublestensgruppen på basis af familieundersøgelser af Julie Abrahamson og samtale med Helge Erik Kjerstrup Abrahamson, der er hhv olde- og barnebarn til Emil Valdemar Abrahamson og efter samtale med historikeren Silvia Goldbaum Tarabini Fracapane.420 views0 comments

Recent Posts

See All

Den 4. Maj 1945 da befrielsen i Danmark var en realitet, kunne min dengang 17-årige far Søren Ulrich Haae Laub vende tilbage til bopælen Henningsens Alle 19 i Hellerup. Han var gået under jorden 16. f

bottom of page