top of page
Search
  • sf9014

Gabrielle Salmonsen (1855-1944)

Gabrielle Salmonsen var født i København i 1855. Hun var datter af slagter Salomon Heimann og hans kone Rikke, født Texiere. I 1879 blev hun gift med grosserer Daniel Salmonsen fra Nyborg. Han døde allerede i 1882, kun 38 år gammel, så Gabrielle blev enke, da hun var 27 år. Parret nåede dog i 1880 at få datteren Dina, der blev gift med inspektør Axel Marcus Meyer. De fik sammen børnene Edith og Børge.


Da Dina var blevet voksen og gift, flyttede Gabrielle ind hos sin datter og svigersøn på Bianco Lunos Allé på Frederiksberg, hvor hun boede resten af sit liv. Hendes nu afdøde oldebarn Flemming Cohn huskede hende som en elskelig dame i lang sort kjole og med fine briller, der ofte sad og broderede.


Da jøderne blev advaret om den forestående razzia i slutningen af september 1943, besluttede familien, at den knap 88-årige Gabrielle ikke skulle gennemgå de trængsler, en flugt ville indebære. Man regnede simpelt hen ikke med, at hun ville kunne klare flugten. Og ingen kunne forestille sig, at tyskerne ville røre en kvinde i så høj en alder. For at få hende væk fra byen flyttede familien Gabrielle ud på Pensionat Fønss i Taarbæk. Her arresterede besættelsesmagten hende og andre ældre jøder den 2. oktober 1943. Hun blev deporteret med transport nummer to og fik nummer 166. Gabrielle ankom til koncentrationslejren Theresienstadt den 5. oktober 1943. Datteren Dina forsøgte at sende to postkort til sin mor. De kom begge retur uden at være blevet afleveret. Kun godt fire måneder klarede Gabrielle de umenneskelige forhold i koncentrationslejren. Den 10. februar 1944 afgik hun ved døden i Theresienstadt.


Gabrielles tipoldebarn Allan Cohn Shapiro siger, at hans tipoldemors skæbne har efterladt familiens historie med ar, men også med styrke. ”Jeg fornemmede altid min fars smerte og stolthed over at kunne fortælle historien uden frygt og med stærk indignation”, siger han og tilføjer: ”I jødedommen siger man, at et menneske dør to gange: Første gang når det dør fysisk og anden gang, hvis folk holder op med at tale om afdøde. Kære Olde. Dit liv har haft betydning for vores liv. Vi er stolte og glade over at kunne mindes dig. Vores families beslutning om at efterlade dig på Pension Fønss i oktober 1943 blev skæbnesvanger for dig og efterlod familien i en tavs sorg og smerte”.

- Henriette Harris (Snublestensgruppen i Danmark) ud fra tale holdt af Allan Cohn Shapiro (Gabrielle Salmonsens tipoldebarn) ved nedsættelsen af snublestenen for Gabrielle.


Gabrielle Salmonsen
Fotografiet af familiens kvinder er fra 1933. Det forestiller fra venstre: Gabrielle Salmonsen, hendes datter Dina Meyer, Dinas datter Edith Cohn, Ediths datter Inge, Ediths svigermor Fanny Cohn og Dinas svigermor Mariane Meyer.

531 views0 comments

Recent Posts

See All

Den 4. Maj 1945 da befrielsen i Danmark var en realitet, kunne min dengang 17-årige far Søren Ulrich Haae Laub vende tilbage til bopælen Henningsens Alle 19 i Hellerup. Han var gået under jorden 16. f

bottom of page