top of page
Search
  • sf9014

Wilhelm Haae Laub og Niels Haae Laub

Den 4. Maj 1945 da befrielsen i Danmark var en realitet, kunne min dengang 17-årige far Søren Ulrich Haae Laub vende tilbage til bopælen Henningsens Alle 19 i Hellerup. Han var gået under jorden 16. februar 1945 , da hans far Havnedirektør Fredrik Wilhelm Haae Laub ( 1887 - 1945 ) blev likvideret i hjemmet for øjnene af hans hustru Gerda Laub og ham.

Drabet blev udført af Petergruppen, formentlig som en hævnaktion for sænkning af et tysk marinefartøj i Københavns Havn. Som modstandsmand og med trykkeri i kælderen med illegalt blad, var han flere gange blevet advaret imod nazismens trusler og opfordret til at flygte til Sverige med sin familie. Da Flåden blev sænket 29. august 1943 strammede modstanden i Danmark til. Han valgte dog at blive med det store offer at miste livet for Danmarks frihed.

Han havde haft et spetakulært liv. I forbindelse med udnævnelsen til søofficer fik han kongens æressabel i 1907 og blev iøvrigt beskrevet som dristig, rolig og koldblodig. 1909 - 10 var han næstkommanderende på Alabamaekspeditionen til Nordøst Grønland. Han var med til oprette Marinens Flyvevæsen og var blandt de første 10 uddannede piloter med certifikat i 1913. 1920 - 1935 var han udstationeret i Dansk Vestindien på Skt.Thomas som direktør for Vestindisk Kompagni. I det tidsrum blev han gift med Gerda Hansen i 1922 og de fik 2 drenge , Niels ( 1924 - 1945 ) & Søren ( 1927 - 2005 ).

Den ældste søn Niels Hieronymus Haae Laub var tilknyttet den militære efterretningstjeneste og deltog i modstandsbevægelsen som fotograf. Som en del af forberedelsen til det senere RAF- angreb marts 1945 blev han under fotografering af Shellhuset arresteret af Gestapo 14. 0ktober 1944 . Han sad i Vestre fængsel indtil deportation til koncentrationslejr Neuengamme januar 1945. Her kom han på udkommando til Dessauer Ufer Hamburg , hvor han døde 28. marts 1945 , 21 år gammel.

Han var som barn og ung en ivrig og dygtig spejder og beskrevet som en god ven. Min farmor donerede spejderhytten “ Kettingehøj “ 1. Ordrup Flok i Niels navn efter krigen.

Min farmor Gerda gik klædt i sort indtil sin død i 1968, som en stille markering af de tragiske hændelser hun og min far var ude for i slutningen af 2. Verdenskrig.


Skrevet af barnebarn til F.W.H. Laub - Susanne Astrid Laub Herbst-Jensen ( 27. august 2022 )

237 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page